Skip to main content
Logo HansJouta

Brimzen - Buitenpost

kunstwerk Buitenpost bremzenmonument Buitenpost

2010
Het kunstwerk heeft de vorm van een vier meter hoge paardenstaart met daar bovenop twee 'brimzen'  (horzels). Van oudsher werd er in Buitenpost in de feestweek een veemarkt (met name paarden) gehouden, waaruit 56 jaar geleden het bekende concours hippique is voortgekomen. Dit trekt tot op heden nog duizenden mensen naar Buitenpost. “Door die paarden waren er in Buitenpost veel brimzen en zo kwam men destijds aan de scheldnaam Buitenposter Brimzen.

Monumentaal werk