Skip to main content
Logo HansJouta

Gemme van Burmania - Ferwert

standbeeld Gemme van Burmania met hondzitobject Burmania Ferwertentree Burmania Ferwert

2008
Beeld van Gemme van Burmania. Deze edelman woonde rond 1550 in Herjuwsmastate te Ferwert. Van Burmania werd het symbool van 'de stânfries', de standvastige Fries. Als leider van de Friese delegatie weigerde hij in Brussel te knielen voor Philips II. Friezen knielen volgens hem alleen voor God.

Monumentaal werk