Logo HansJouta

Viglius van Aytta - Leeuwarden

  Viglius2 Viglius4 Viglius5
Viglius3

Wigle van Aytta alias Viglius   1507-1577
Het standbeeld van Viglius is in 2018 gerealiseerd en staat voor de kanselarij op de Turfmarkt in Leeuwarden.

 

Beelden
© Hans Jouta  |  De Wjuk 5 - 9172 GT Ferwert (Frl)